Shri Pashupatinath Temple, Mandsaur, Madhya Pradesh, India

Shri Pashupatinath Temple, Mandsaur, MP, India